Documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van een visum


De volgende documenten moeten voor het verkrijgen van een Russisch inreisvisum aan de Russische ambassade of een Russisch consulaat voorgelegd worden.

Russisch toeristisch visum

 1. Het originele paspoort met minstens twee lege pagina's bestemd voor visa (het paspoort moet minstens 6 maanden geldig zijn na de datum van vertrek uit Rusland).
 2. Twee kopieën van het aanvraagformulier van het russische visum, compleet ingevuld en ondertekend.
 3. Voeg hier een recente pasfoto bij.
 4. Voor toeristengroepen of deelnemers aan een cruise: een brief van het reisbureau of de rederij die de reisroute bevestigt met de kopie van de bevestiging door het bevoegde Russische reisbureau met vermelding van het referentienummer en de bevestiging van het visumnummer.
 5. Voor een individuele reis: een bevestiging dat een hotelkamer is gereserveerd van een bevoegd reisbureau of direct van het hotel met vermelding van het referentienummer en het nummer van de visumbevestiging.

Let op: vanaf 15 april 1999 moet de visumondersteuning voor alle typen toeristische visa op een nieuw formulier vervaardigd worden.
Als u steun nodig hebt om uitnodigingen voor Russische toeristische visa te krijgen kijk naar Russische visumondersteuningen.

Russisch eenmalig, tweevoudig en meervoudig zaken-inreisvisum

 1. Het originele paspoort met minstens twee lege pagina's bestemd voor visa (het paspoort moet minstens 6 maanden geldig zijn na de datum van vertrek uit Rusland).
 2. Twee kopieën van het aanvraagformulier van het russische visum, compleet ingevuld en ondertekend.
 3. Voeg hier een recente pasfoto bij.
 4. Voor een verblijf van meer dan 3 maanden of voor een meervoudig inreisvisum is een AIDS-test vereist.
 5. Een officiële uitnodiging door een bevoegde organisatie voor personen die voor zaken naar Rusland reizen.

De uitnodiging moet gemaakt worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een regionale vertegenwoordiging van het ministerie; door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of zijn plaatselijke afdelingen; of door andere bevoegde Russische organisaties. De brief moet bevatten: de stempel en het juridische adres van de organisatie, de naam en de handtekening van een bevoegde persoon, die de buitenlanders naar Rusland uitnodigt. De ambassade behoudt zich het recht voor om het origineel van de uitnodiging op te vragen. (15/04/99).
Als u steun nodig hebt om uitnodigingen voor Russische eenmalige, tweevoudige en meervoudige zaken-inreisvisa te krijgen kijk naar Russische visumondersteuningen

Russisch privé-visum

 1. Het originele paspoort met minstens twee lege pagina's bestemd voor visa (het paspoort moet minstens 6 maanden geldig zijn na de datum van vertrek uit Rusland).
 2. Twee kopieën van het aanvraagformulier van het russische visum, compleet ingevuld en ondertekend.
 3. Voeg hier een recente pasfoto bij.
 4. De verklaring (IZVESJTSJENIJE) van de plaatselijke Afdeling Visa en Registratie dat u recht op een visum hebt. De ontvangende partij moet het origineel van de verklaring krijgen en aan u sturen. De ontvangende partij dient te weten:

Uw volle naam;
Adres;
Staatsburgerschap;
Nummer van uw paspoort en uw geboortedatum;
Datum van uw aankomst/vertrek
(De behandeling van een aanvraag door de Afdeling Visa en Registratie kost ongeveer $35 en neemt 4 à 6 weken in beslag).
Als u steun nodig hebt om uitnodigingen voor Russische visa te verkrijgen kijk naar Russische visumondersteuningen.

Need help? Customer care consultants are standing by.
Call us 7.495.665 5424 or US and Canada toll free 1 800 324 0492.
You can also send us an e-mail message and we will get back to you within the following business day.

Please note that our working languages are English and Russian.De bijstand bij de verkrijging van Russisch visum is verleend in overeenstemming met de bepalingen uit Federale Wet nummer 115, van Russische Federatie. In de kosten voor deze dienstverlening zijn alle van Staatswege verschuldigde leges inbegrepen, geheven bij het lokale kantoor van FMS voor behandeling van visumaanvraag, ingediend door een Russische rechtspersoon.