Russisch visum stap voor stap


Stap 1 van 5. Wat is een Russisch visum?

Het Russische visum is een document dat toestemming verleent om voor een bepaalde tijdsperiode in Rusland te verblijven. In het visum worden de inreis- en uitreisdatum en de gegevens uit uw paspoort vermeld, er worden twee foto's bij gevoegd. Let op: u hebt het Russische visum zowel voor de inreis als ook voor de uitreis nodig. Als u het verliest of langer in het land verblijft dan in uw visum vermeld is, kan het bij uw vertrek uit Rusland ernstige problemen opleveren.

Inreis-voorschriften voor Rusland voor buitenlanders

Een toeristische reis naar Rusland

  1. Uw paspoort moet nog minstens 6 maanden na afloop van de geplande reis geldig zijn
  2. U moet reiskaartjes en documenten voor de uitreis of uw verdere reis hebben
  3. Een Russisch visum is vereis
  4. Inentingen zijn niet vereist

Een zakenreis naar Rusland

  1. Uw paspoort moet nog minstens 6 maanden na afloop van de geplande reis geldig zijn
  2. U moet reiskaartjes en documenten voor de uitreis of uw verdere reis hebben
  3. Een Russisch visum is vereis
  4. Inentingen zijn niet vereist

Als u een reis naar Rusland maakt om er te studeren

of in verband met mogelijk werk neemt u contact op met de dichtstbijzijnde ambassade of het dichtstbijzijnde consulaat .

Need help? Customer care consultants are standing by.
Call us 7.495.665 5424 or US and Canada toll free 1 800 324 0492.
You can also send us an e-mail message and we will get back to you within the following business day.

Please note that our working languages are English and Russian.De bijstand bij de verkrijging van Russisch visum is verleend in overeenstemming met de bepalingen uit Federale Wet nummer 115, van Russische Federatie. In de kosten voor deze dienstverlening zijn alle van Staatswege verschuldigde leges inbegrepen, geheven bij het lokale kantoor van FMS voor behandeling van visumaanvraag, ingediend door een Russische rechtspersoon.