VISAtoRUSSIA.com Het privacy- beleid
________________________

VISAtoRUSSIA.com is verantwoordelijk voor een vertrouwelijke behandeling van uw privé-gegevens bij het gebruiken van deze web-site.

Om een goede service aan onze klanten te verlenen, u de mogelijkheid te geven onze web-site vaker te bezoeken en de contacten met u staande te houden, zullen wij u soms vragen ons aanvullende informatie te sturen.

Wij kunnen bijv. in de volgende gevallen informatie vragen:

  1. U vult het aanvraagformulier voor de visumondersteuning in
  2. U bepaalt de status van uw aanvraag
  3. U registreert uw bureau (agentschap) zodat het in de lijst wordt opgenomen en u recht op kortingen krijgt
  4. U richt zich tot uw corporatieve rekening
  5. U abonneert zich op het Russische visuminformatiebulletin

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en garanderen dat uw persoonlijke antwoorden in geen geval aan derde personen doorgegeven zullen worden. Alle gegevens die wij door uw aanvragen krijgen, worden niet aan derde personen doorgegeven of verkocht (uitgezonderd als u deze informatie zelf algemeen toegankelijk wilt maken).

Elke informatie, die privé- gegevens bevat en als e-mail naar VISAtoRUSSIA.com wordt gestuurd, gebruiken wij alleen voor de behandeling van kwesties, die in uw e-mailbericht staan.

VISAtoRUSSIA.com verplicht zich tot strikte geheimhouding van uw privé-gegevens bij het gebruiken van deze web-site.

VISAtoRUSSIA.com behoudt zich het recht voor de regels voor privacy-beleid te wijzigen. De gewijzigde regels voor dit privacy-beleid worden onmiddellijk van kracht nadat desbetreffende informatie op de web-site van VISAtoRUSSIA.com geplaatst is.

Need help? Customer care consultants are standing by.
Call us 7.495.665 5424 or US and Canada toll free 1 800 324 0492.
You can also send us an e-mail message and we will get back to you within the following business day.

Please note that our working languages are English and Russian.De bijstand bij de verkrijging van Russisch visum is verleend in overeenstemming met de bepalingen uit Federale Wet nummer 115, van Russische Federatie. In de kosten voor deze dienstverlening zijn alle van Staatswege verschuldigde leges inbegrepen, geheven bij het lokale kantoor van FMS voor behandeling van visumaanvraag, ingediend door een Russische rechtspersoon.