Zakenvisum voor Rusland


Om een visumondersteuning voor een zakenvisum te krijgen (een officiële uitnodiging voor het verkrijgen van een visum door Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken) kies het type visum dat u schikt en vul het onderstaande formulier in.

1. Buitenlanders kunnen een visum voor Rusland alleen in het land van hun permanent verblijf verkrijgen, ofwel in het land van hun nationaliteit. Als uitzondering kan een visum verleend worden in een land, waar deze buitenlander een arbeid – of verblijfsvergunning voor periode van minstens 90 dagen heeft. Visum kan in een andere land bij spoedgevallen verkregen worden, bij afreis naar Rusland in verband met internationale, officiele, sportieve, wetenschappelijke etc. activiteiten. Definitieve beslissing bij deze gevallen zal door de Russische Consulaat genomen worden.

2. Meervoudig zakenvisum laat aan de buitenlander toe niet meer als 90 dagen van 180 op gebied van Russische Federatie te verblijven.

Let op: meervoudig zakenvisum wordt verleend alleen aan de mensen, die al vroeger een visum voor Rusland verkregen hadden. Als u van plan bent Russische Federatie voor de eerste keer te bezoeken, u kunt eenmalige of tweevoudige visum verkrijgen voor periode van 1 tot 3 maanden.

Attention! Due to Covid-19 epidemy the visa processing is temporarily suspended since March 18 by the Ministry Of Internal Affairs. The restrictions are likely to remain in force through September 15.

Business invitations processed by authorized russian company (for EU, US and Japan)

As per the governmental agreement between Russia, several European countries*, the US and Japan passport holders are eligible to obtain a business visa using an invitation issued on a registered Russian company letterhead. An official invitation processed via FMS or MFA is no longer complusory for a business visa processing.

* Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland

Electronic business invitations processed via Ministry of Interior Affairs (ex FMS)

A Telex is a visa directive sent by the Ministry of Interior Affairs to the Russian consulate of your choice. Once the telex is ready, its number will be sent to you and you should refer to it when applying to the consulate for an actual visa. A paper copy of a telex does not exist and is not required. Please note that the authorities may find it necessary to take an application to additional control. In this case the sending of a telex may be delayed a day or two.

Business invitations for citizens of other countries entered in the list of high migrational risk maintained by Russian MFA

Need help? Customer care consultants are standing by.
Call us 7.495.665 5424 or US and Canada toll free 1 800 324 0492.
You can also send us an e-mail message and we will get back to you within the following business day.

Please note that our working languages are English and Russian.



De bijstand bij de verkrijging van Russisch visum is verleend in overeenstemming met de bepalingen uit Federale Wet nummer 115, van Russische Federatie. In de kosten voor deze dienstverlening zijn alle van Staatswege verschuldigde leges inbegrepen, geheven bij het lokale kantoor van FMS voor behandeling van visumaanvraag, ingediend door een Russische rechtspersoon.