Need help? Customer care consultants are standing by.
Call us 7.495.665 5424 or US and Canada toll free 1 800 324 0492.
You can also send us an e-mail message and we will get back to you within the following business day.

Please note that our working languages are English and Russian.De bijstand bij de verkrijging van Russisch visum is verleend in overeenstemming met de bepalingen uit Federale Wet nummer 115, van Russische Federatie. In de kosten voor deze dienstverlening zijn alle van Staatswege verschuldigde leges inbegrepen, geheven bij het lokale kantoor van FMS voor behandeling van visumaanvraag, ingediend door een Russische rechtspersoon.

Dit is een niet-gouvernementele website. Wij trachten wel, dat de op onze website gepubliceerde informatie altijd actueel blijft, toch is het wel mogelijk, dat er in feite de veranderingen in de informatie geschieden, waarvan wij nog niet op de hoogte zijn. Gelieve de detailles van elke arrangement bij uw lokale Russische Consulaat na te vragen.

Copyright © 1998-2022 ISCtravel